Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η Επιχείρηση – Το Γραφείο μας
Αυτή η σελίδα διευθύνεται από τo KITHIRA TRAVEL Ταξειδ. Τουρ. Ναυτιλ. Γραφείο, το οποίο εδρεύει στα Κύθηρα (Χώρα) 80100 , Ελλάδα με ΑΦΜ 111733148 και ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, και άδεια λειτουργίας ΕΟΤ/ 0262Ε 6000 0509301

2. Αποδοχή των Γενικών όρων συναλλαγών
Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από το kithiratravel.gr υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ). Οι όροι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω διαδικτυακής πύλης του kithiratravel.gr, είτε τηλεφωνικώς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε απευθείας στα γραφεία του KITHIRA TRAVEL. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από το kitharatravel.gr, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ του kithiratravel.gr.

3. Ώρες Εργασίας
Το τηλεφωνικό κέντρο του KITHIRA TRAVEL λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο 09.00-14.00 & 18.00-20.00 και Κυριακή 10.00-13.00. Παρότι το Γραφείο μας καταβάλει προσπάθεια ώστε να παρακολουθεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία και εκτός των ωρών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, αυτή δεν εγγυάται ότι εισερχόμενη αλληλογραφία θα αναγνωσθεί και τα Γραφείο μας θα ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εκτός των ωρών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου.

4. Αλλαγές & Ακυρώσεις
Οι όροι ακύρωσης και τροποποίησης των εισιτηρίων εξαρτώνται από τους όρους που έχει θέσει ο εκάστοτε πάροχος. Το Kithira Travel δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη που αφορά ακυρώσεις και αλλαγές, που διέπονται από όρους που έχουν επιβληθεί από άλλους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία χρέωση για τη διαδικασία αλλαγής από το γραφείο μας που αναλογεί σε 6€ ανά πακέτο εισιτηρίων συν το κόστος που τυχόν προκύψει από την αλλαγή. Αλλαγές / Ακυρώσεις εισιτηρίων πραγματοποιούνται το αργότερο έως και 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης ενός εισιτηρίου, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το Kithira Travel το αργότερο έως και 5 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην οποιαδήποτε αλλαγή. Διαφορετικά, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους κανονισμούς των ναύλων προτού προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.

Το Kithira Travel σε περιπτώσεις αλλαγών και ακυρώσεων δεν επιστρέφει τα έξοδα διαχείρισης κράτησης στον πελάτη. Όσον αφορά την ακύρωση εισιτηρίων, προχωρά σε αυτήν σύμφωνα με τον χρόνο που επιβεβαιώνεται και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης από το γραφείο μας η οποία αναλογεί σε 5€ ανά πακέτο εισιτηρίων συν τα ακυρωτικά της ακτοπλοϊκής εταιρείας (εάν και εφόσον υπάρχουν).

Εκδρομές:

Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, θα πρέπει να αποστείλετε υποχρεωτικά e-mail στο info@kithiratravel.gr . Θεωρείται εκπρόθεσμη, οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο( εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προμηθευτές μας), που συγκεντρώνει όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει τo ΚΙΤΗIRA TRAVEL τουλάχιστον 9 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, στο συγκεκριμένο ταξίδι.
Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και οι δύο δε, ευθύνονται αλληλέγγυα έναντι του KITHIRA TRAVEL για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς το Γραφείο μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις: Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 50 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα. Επιπρόσθετα, από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται το 40% της αξίας της εκδρομής. Από 13 έως 8 ημέρες το 60% της αξίας της εκδρομής. Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής.
Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις(charters), ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.

5. Πνευματική ιδιοκτησία& εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στο kithiratravel.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στo kithiratravel.gr, εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία kithiratravel.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του kithiratravel.gr ή ιδιοκτησία των τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο τους, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του KITHIRA TRAVEL ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Το kithiratravel.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.

7. Απόρριψη της Κράτησης
Το kithiratravel.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.

8. Αποκλεισμός Ευθύνης.
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το kithiratravel.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

9. Ευθύνη του χρήστη.
Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του kithiratravel.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογένειάς του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου του kithiratravel.gr ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και του kithiratravel.gr αποκλειστικά είναι το Eλληνικό Δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.

11. Κράτηση & Επιβεβαίωση κράτησης.
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον δικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο kithiratravel.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού.
Κάθε επιτυχημένη διαδικασία κράτησης, ακολουθείται από μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και στην συνέχεια οδηγήστε στην σελίδα, για την έκδοση του voucher. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του kithiratravel.gr είναι πραγματικές και τελικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια του Kithira travel. Η με οιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή, σημαίνει την ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής. «Οργανωμένο ταξίδι», σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 που είναι ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η παραπάνω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες, ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση, σε μία συνολική τιμή.
Το Kithira Travel, με έδρα τα Κύθηρα και αριθμό αδείας Ε.Ο.Τ. 0262 Ε 6000 0509301 διοργανώνει ταξίδια είτε μόνο, είτε σε συνεργασία με άλλα Τουριστικά Γραφεία και τα διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι, ή μέσου άλλου συνεργαζόμενου Τουριστικού Γραφείου.

1)Eυθύνες του KITHIRA TRAVEL
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το Kithira Travel χρησιμοποιεί Αεροπορικές και Ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το Kithira Travel, δεν έχει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή, ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του, γι’ αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Kithira Travel και οργανωτικών της αδυναμιών. Το Kithira Travel δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει, ή να ελέγξει αποτελεσματικά, όπως:

• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι προβλεπόμενες από τις Αεροπορικές & Ακτοπλοϊκές εταιρείες ώρες αναχωρήσεων, στις περιγραφές των εκδρομών, έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα / δημοσιευμένα δρομολόγια κάθε μορφής και στις ειδικά ναυλωμένες πτήσεις/ / δρομολόγια, που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.
• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος.
• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Το Kithira Travel πάντως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το Γραφείο μας ευθύνη, ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες.

2) Ξενοδοχεία / Καταλύματα
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Kithira Travel καταλύματα, έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε πακέτου. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται μεταξύ 13:00 – 15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης.
Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων, γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Άλλως το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του, ή την εποχή της παραμονής σας. Το Kithira Travel βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις/ Ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει, εάν και εφόσον τα δωμάτια, δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου.
Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το Γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην χώρα υποδοχής.
Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε, πριν από την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση το Kithira Travel θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών!

3) Υποχρεώσεις πελατών
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η απόλυτη συμμόρφωση τους προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις από το αρμόδιο άτομο του Kithira Travel. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο Γραφείο μας, να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο Kithira Travel να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του Kithira Travel είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές.
Εύλογα παράπονα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο Γραφείο μας και στον παρέχοντα την συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που παρουσιάστηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επιστροφή της εκδρομής, για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το Kithira Travel διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.
Σε περίπτωση που ο πελάτης, διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο.
Προς επίλυση τυχόν προβλήματος, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή του. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

4) Κρατήσεις θέσεων
Η δήλωση συμμετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωμένο ταξίδι πρέπει να γίνεται το αργότερο έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται.
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 35% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Kithira Travel γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το Kithira Travel να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις, για το οποίο πάντως τo Γραφείο μας οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στις εκδρομές με πούλμαν κάθε εκδρομέας δεν καταλαμβάνει συγκεκριμένο κάθισμα για όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις.

5) Ακυρώσεις
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το Kithira Travel προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με τη σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προμηθευτές μας, που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει το Kithira Travel τουλάχιστον 9 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την εκχώρηση, επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση, αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και οι δύο δε, ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του Kithira Travel, για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.
Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις:
• Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 50 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
• Επιπροσθέτως από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 50% της αξίας της εκδρομής.
• Από 13 έως 8 ημέρες το 75% της αξίας της εκδρομής.
• Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής. .
Το Γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των παραπάνω χρεώσεων/ακυρωτικών όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋπόθεση για ακύρωση σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, χωρίς την παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούμε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυμείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών τους για ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν σε ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής / ταξιδιού.

6) Τιμές
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (για τα πακέτα του εξωτερικού) και τους Αεροπορικούς και Ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων, όπως αύξηση του κόστους καυσίμων και ανατιμήσεις ή φόρους που τα κράτη που τα επιβάλουν, μετά την έκδοση του προγράμματος / τιμοκαταλόγου. Εάν επιθυμείτε σε ένα οργανωμένο πακέτο, παράταση διαμονής, ή αλλαγή πτήσεων, ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 30 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτομο, ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή, ή την υπηρεσία, από τον κατά περίπτωση παρέχοντα αυτήν.

7) Διαβατήρια/θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις
Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως, λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έκαστου πακέτου, όπως επίσης και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται.
Για τις εκδρομές ανά τον κόσμο όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί, ή συνιστά υγειονομική αγωγή (εμβολιασμό ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής), το Kithira Travel ουδεμία ευθύνη φέρει. Συνεπώς, συνιστούμε στους συμμετέχοντες σε τέτοιες αναχωρήσεις, να συμβουλεύονται το Υγειονομικό Κέντρο της περιοχής τους, την πλέον αρμόδια και έγκυρη υπηρεσία ενημέρωσης υγειονομικών διατυπώσεων. Εξάλλου, οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο.
Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα), είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Επίσης, εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων, μη ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού τους στο Kithira Travel και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) η οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν, ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επάνοδό τους στην Ελλάδα, ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης, ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων οποιουδήποτε συμμετέχοντος, δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του στο ταξίδι, χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

8) Παιδικές Εκπτώσεις
Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισμού και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών, ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Σε πολλές περιπτώσεις, το Kithira Travel είναι σε θέση να μειώσει ακόμα περισσότερο τα έξοδα συμμετοχής για τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς τους. Λάβετε υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις συνήθως δεν παρέχεται καμία παιδική ή νηπιακή έκπτωση.

9) Αποσκευές.
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα κα παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας , ισχύουν ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Το Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Περιπτώσεις, που ο επιβάτης έχει υπερβάλλον βάρος, ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρουν από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης.

10) Δηλώσεις Συμμετοχής.
Κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία κράτησης. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις του Kithira Travel προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας.-

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (GDPR)

1. Γενικά

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών μας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

2. Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε:

Το όνομά σας
η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας σας
η διεύθυνση κατοικίας σας
ο αριθμός τηλεφώνου
η ημερομηνία γέννησης
η πινακίδα οχήματος
όπως επίσης ενδεχομένως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας
είναι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την κράτησή σας.

3. Μέθοδοι συλλογής στοιχείων – διαχείριση δεδομένων

Τα στοιχεία σας καταχωρούνται όταν πραγματοποιήσετε μία κράτηση ή αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή από το τηλέφωνο. Σε περίπτωση κράτησης τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται από εμάς και διατηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδος (N.2472/97 όπως ισχύει σήμερα) και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΚ 2016/679).

4. Παραλήπτες δεδομένων

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση της διαδικασίας κράτησης, για λόγους διαχείρισης και για αναλύσεις εντός του Γραφείου μας και κάθε άλλο σκοπό ο οποίος δεν αντιβαίνει στο νόμο ή στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Διαφυλάσσεται πάντα ο προσωπικός χαρακτήρας των δεδομένων σας και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία σας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός των συνεργαζόμενων εταιριών τις οποίες έχετε επιλέξει για να πραγματοποιήσουμε τις κρατήσεις σας και να εκτελέσουμε άλλες εντολές σας.

5. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Το Kithira Travel έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

6. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Το Kithira Travel δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές, σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση σας. Σε περίπτωση που αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της, θα ειδοποιήσει τον επισκέπτη της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η «εταιρία» εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει).Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, το Kithira Travel δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την το Kithira Travel. Η μηχανή κρατήσεών μας για αγορά εισιτηρίων λειτουργεί σε περιβάλλον συνεργατών μας το οποίο είναι απόλυτα συμβατό και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR(E.E. 2016/679)

Για την βελτίωση της χρήσης της ιστοσελίδας του kithiratravel.gr χρησιμοποιούμε cookies, όπως οι περισσότερες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μέρος του προγράμματος του περιηγητή (browser) σας (browser-software) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της ιστοσελίδας στον σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας του kithiratravel.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και χωρίς τα cookies αλλά η χρήση είναι πιο εύκολη με αυτά. Οι περισσότεροι περιηγητές δέχονται τα cookies αυτομάτως. Μπορείτε βεβαίως να αφαιρέσετε όλα τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από τον σκληρό σας δίσκο. Επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ώστε να μην δέχεται τα cookies χωρίς την συναίνεσή σας. Η χρήση των cookies δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με προσωπικές σας πληροφορίες.

7. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης , διόρθωσης, διαγραφής ή και περιορισμού των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά επικοινωνόντας μαζί μας μέσω e-mail στο info@kithiratravel.gr

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ακτοπλοϊκών Εταιριών

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στο επιβατικό κοινό.

Οι πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις, για όλους τους διαθέσιμους ναύλους που προσφέρουν οι διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και για τις εκπτώσεις που δικαιούται.

Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεωτικές εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες πολιτών:

Άποροι- έκπτωση 100% στην οικονομική θέση
Παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών – έκπτωση 100% (δικαιούνται μία κλίνη ανά δύο)
Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών- έκπτωση 50%
Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βοηθοί ή συνοδοί και αγωνιστές Εθνικής Αντίσταση- έκπτωση 50% (δικαιούνται υποχρεωτικά κλίνη στη θέση που επιθυμούν να ταξιδέψουν, εφόσον η θέση αυτή διαθέτει κλίνες
Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω- 50% έκπτωση στην οικονομική θέση
Πολύτεκνοι- 50% έκπτωση στην οικονομική θέση
Συνταξιούχοι του ΝΑΤ- 50% έκπτωση στην οικονομική θέση

Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης πρέπει κατά την επιβίβαση να επιδεικνύει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (δελτίο ειδικής ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου, κάρτα πολυτέκνου, απόφαση υγειονομικής αρχής κλπ)

Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων (π.χ. λόγω βλαβών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους ναυτικούς πράκτορες και Λιμενικές Αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανώτατες προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις που ανέρχονται σε:

α) 37.455 ευρώ (για πλημμελή ενημέρωση επιβατικού κοινού και άλλες παραβάσεις κανονισμού λιμένων)
β) 500.000 ευρώ (για θέματα ασφαλείας πλοίων και άλλες παραβάσεις)

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ευθύνεται για την φθορά και απώλεια των αποσκευών εντός των πλοίων, εφόσον παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Αντίθετα, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για κλοπή, βλάβη ή απώλεια των αποσκευών, όταν ο επιβάτης της μεταφέρει μαζί του, εκτός από την περίπτωση υπαίτιας πράξης του πλοιάρχου ή του πληρώματος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών

Δικαιώματα επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο επιβάτης δικαιούται να διαμείνει στο πλοίο μέχρι τον απόπλου. Στο ενδεχόμενο δε παράτασης της καθυστέρησης, αλλά και σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο του και δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. Εναλλακτικά δικαιούται κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής μέχρι τον απόπλου. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αποζημίωσης.

Εάν επιβάτης που έχει «κόψει» εισιτήριο μείνει εκτός πλοίου λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, οφείλει να ειδοποιήσει το τοπικό λιμεναρχείο, προκειμένου η λιμενική αρχή να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και να ενημερώσει τον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη.

Επίσης, στην περίπτωση βλάβης εν πλω, ο επιβάτης δικαιούται είτε να απαιτήσει επιστροφή του ναύλου ανάλογη προς την απόσταση που δεν διανύθηκε, είτε να παραμείνει στο πλοίο μέχρι την επανάληψη του πλου, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις αυτές θεμελιώνεται και δικαίωμα αποζημίωσης.

Εάν πριν τον απόπλου του πλοίου, ο επιβάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδέψει, ή ότι για λόγους ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβάντος αδυνατεί να επιβιβαστεί, δικαιούται να του επιστραφεί το μισό αντίτιμο του εισιτηρίου.

Κατά την επιβίβαση, ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο του και δικαιούται να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση ή καμπίνα που αναγράφεται σε αυτό. Εάν δεν του δοθεί η συμφωνημένη θέση, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο του και να ζητήσει αποζημίωση, εκτός και αν ο πλοιοκτήτης του διαθέσει άλλη ανάλογη θέση ή καμπίνα. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε θέση κατώτερη από εκείνη που αναγράφεται στο εισιτήριο του, δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά της τιμής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν ο επιβάτης δεν έχει την εξυπηρέτηση που οφείλει να του παρέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς, μπορεί να διατυπώνει το παράπονό του στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το τέλος του ταξιδιού μπορεί να απευθυνθεί στις λιμενικές αρχές.

Τέλος, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος (όπως αυτό ορίζεται από το νόμο). Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματός του στο πλοίο. Αν το όχημα υποστεί βλάβη από κακό χειρισμό του πλοιάρχου ενόσω είναι μέσα στο πλοίο, ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Υποχρεώσεις Επιβατών

Ο επιβάτης θα πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους που αναφέρονται στο απόκομμα του εισιτηρίου του.

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν είναι κάτοχος οχήματος, τότε οφείλει να βρίσκεται στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου. Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.

Εάν ο επιβάτης αποβιβασθεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και όχι στον τελικό του προορισμό, καταβάλει ολόκληρο το εισιτήριο που συμφωνήθηκε.

Για τις αποσκευές του επιβάτη οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνο στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στο εισιτήριο.

Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

Επίσης, οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες και γενικά επικίνδυνες ύλες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να τηρούν τις Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.

Ακυρωτικά ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ
Υψηλή περίοδος: 8/4/2023 – 23/4/2022, 28/4/2023 – 2/5/2023, 1/6/2023 – 10/9/2023
▪ Μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή
μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
▪ Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται
50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη
ημερομηνία.
▪ Από 2 ώρες έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. Τα εισιτήρια δεν
μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
▪ Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής
ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Χαμηλή περίοδος: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
▪ Μέχρι 3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή
μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
▪ Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται
50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη
ημερομηνία.
▪ Από 2 ώρες έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. Τα εισιτήρια δεν
μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
▪ Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής
ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας
▪ Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (“open”) δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση, εκτός εάν
επιβεβαιωθεί η ημερομηνία αναχώρησης και εκδοθεί Κάρτα Επιβίβασης.
▪ Τα εισιτήρια ισχύουν το πολύ για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία μετατροπής τους σε
ανοιχτής ημερομηνίας, ή για το χρονικό διάστημα που το πλοίο παραμένει στην συγκεκριμένη
δρομολογιακή γραμμή.
▪ Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον
ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του
ναύλου που έχει καταβάλει.
Προσοχή:
▪ Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης.
▪ Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

Απώλεια Εισιτηρίου
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, για να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Το απολεσθέν εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί έγκαιρα με ενέργειες του ενδιαφερόμενου, αλλιώς θα απαγορεύεται η επιβίβαση στο πλοίο. Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε στο πρακτορείο που πραγματοποιήσατε την κράτηση και εκδόθηκε το εισιτήριο.